Archive for the 'Advantix ' Category

ADVANTIX SPOT ON 100/500 4-10 KG – 6 PIP

ADVANTIX SPOT ON 100/500 4-10 KG – 6 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 250/1250 10-25 KG – 6 PIP

ADVANTIX SPOT ON 250/1250 10-25 KG – 6 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 400/2000 25 + KG – 6 PIP

ADVANTIX SPOT ON 400/2000 25 + KG – 6 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 40/200 TOT 4 KG – 6 PIP

ADVANTIX SPOT ON 40/200 TOT 4 KG – 6 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 100/500 4-10 KG – 4 PIP

ADVANTIX SPOT ON 100/500 4-10 KG – 4 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 400/2000 25 + KG – 4 PIP

ADVANTIX SPOT ON 400/2000 25 + KG – 4 PIP

Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot 3...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 40/200 TOT 4 KG – 4 PIP

ADVANTIX SPOT ON 40/200 TOT 4 KG – 4 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....

ADVANTIX SPOT ON 250/1250 10-25 KG – 4 PIP

ADVANTIX SPOT ON 250/1250 10-25 KG – 4 PIP

  Doodt vlooien binnen 24 uur en beschermt uw hond gedurende 4 weken tegen nieuwe vlooien. Doodt teken en beschermt uw hond gedurende 3 tot 4 weken tegen nieuwe teken. Doodt bijtende luizen. Beschermt uw hond tegen zandvliegen (2 tot...

Lees meer.....